Nezaradené

1. júla 2019

Záznam z vyhodnotenia ponúk: Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s projektom: „Súťaž – Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.“ Obstarávateľ: LUSIK TRADE, s.r.o. Viac informácií v prílohe: Záznam z vyhodnotenia […]
21. mája 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.

Obstarávateľ: LUSIK TRADE, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie: Stroj na opracovanie pogumovaných valcov a Stroj na odlievanie polyuretánov spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o.. Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na […]