Gumové diely

Gumové diely


Gumové diely sú určené predovšetkým k utesneniu alebo k odpruženiu častí strojných zariadení. Vyžadujú premyslený návrh a konštrukciu nástroja (formy) pre výrobu gumového diela. Výroba prebieha vo vyhrievaných formách stlačených hydraulickými (vulkanizačnými) lismi. Technológia výroby je závislá od tvaru a zložitosti gumových dielov.

Vyrábame spôsobom:

 • CM - (compression moulding) tlakové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá priamo do odtlačku vyhriatej formy a pri zatvorení formy dochádza k tvarovaniu dielu a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
 • TM - (transfer moulding) transferové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do komory (zásobníka) a pri zatváraní formy dochádza k transferu (presunu) z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej formy a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
 • IM - (injection moulding) vstrekové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do šneku vulkanizačného lisu, ktorý naplní komoru (zásobník) a následne hydraulicky navstrekne z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej a uzatvorenej formy. Následne dochádza k vulkanizácii gumovej zmesi.


Gumové diely - naše výrobné možnosti gumovaných dielov

 • do rozmeru 350x700x1000 mm
 • do hmotnosti diela 500 kg
 • do hmotnosti gumy 60 kg
 • tvrdosť 30 – 100 ShA


Priemyselné použitie gumových dielov

 • Strojársky priemysel – výroba strojov
 • Oceliarsky priemysel – výroba ocele a iných kovov
 • Papierensky priemysel – výroba papiera a papierenských výrobkov
 • Drevársky priemysel – spracovanie dreva a výrobkov z dreva
 • Textilný priemysel – výroba textilu a textilných výrobkov
 • Ťažobný a banícky priemysel – spracovanie nerastných surovín
 • Sklársky priemysel – výroba skla a sklárskych výrobkov

 • Elektrotechnický priemysel – výroba elektriny a elektronických súčiastok
 • Potravinársky priemysel – spracovanie potravín
 • Chemický priemysel – spracovanie ropy, gumy a plastov
 • Odpadový priemysel – čističky vody, separácia odpadu
 • Stavebný priemysel – výroba a spracovanie stavebného materiálu a výrobkov


Ukážky výrobkov