Gumové diely


Gumové diely sú určené predovšetkým k utesneniu alebo k odpruženiu častí strojných zariadení. Vyžadujú premyslený návrh a konštrukciu nástroja (formy) pre výrobu gumového diela. Výroba prebieha vo vyhrievaných formách stlačených hydraulickými (vulkanizačnými) lismi. Technológia výroby je závislá od tvaru a zložitosti gumových dielov.

Vyrábame spôsobom:

 • CM - (compression moulding) tlakové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá priamo do odtlačku vyhriatej formy a pri zatvorení formy dochádza k tvarovaniu dielu a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
 • TM - (transfer moulding) transferové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do komory (zásobníka) a pri zatváraní formy dochádza k transferu (presunu) z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej formy a následnej vulkanizácii gumovej zmesi.
 • IM - (injection moulding) vstrekové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá do šneku vulkanizačného lisu, ktorý naplní komoru (zásobník) a následne hydraulicky navstrekne z komory cez vtoky do odtlačku vyhriatej a uzatvorenej formy. Následne dochádza k vulkanizácii gumovej zmesi.


Gumové diely - naše výrobné možnosti gumovaných dielov

 • do rozmeru 350x700x1000 mm
 • do hmotnosti diela 500 kg
 • do hmotnosti gumy 60 kg
 • tvrdosť 30 – 100 ShA


Priemyselné použitie gumových dielov

 • Strojársky priemysel – výroba strojov
 • Oceliarsky priemysel – výroba ocele a iných kovov
 • Papierensky priemysel – výroba papiera a papierenských výrobkov
 • Drevársky priemysel – spracovanie dreva a výrobkov z dreva
 • Textilný priemysel – výroba textilu a textilných výrobkov
 • Ťažobný a banícky priemysel – spracovanie nerastných surovín
 • Sklársky priemysel – výroba skla a sklárskych výrobkov

 • Elektrotechnický priemysel – výroba elektriny a elektronických súčiastok
 • Potravinársky priemysel – spracovanie potravín
 • Chemický priemysel – spracovanie ropy, gumy a plastov
 • Odpadový priemysel – čističky vody, separácia odpadu
 • Stavebný priemysel – výroba a spracovanie stavebného materiálu a výrobkov


Gumové diely pre strojné zariadenia

Mnohí z nás poznajú gumové diely ako malú súčiastku, ktorá je súčasťou väčšieho výrobku. Či už sa jedná o strojné zariadenia alebo iné výrobky, gumové diely pomáhajú pri tesneniach a k odpruženiu jednotlivých častí. Nájdeme ich v každej oblasti priemyslu ako súčasť výroby iných produktov.

Gumové diely vyrábané modernými technológiami

Gumové diely sú súčasťou mnohých strojných zariadení aj finálnych produktov, ktoré používame v praxi. Pre niekoho tak bežná a častokrát až bezvýznamná vec, ktorá je však potrebná v každej oblasti priemyslu. Mnohí z nás sa už stretli s gumovými dielmi vo finálnych produktoch či priamo pri svojej práci. Bežní ľudia sa s nimi najčastejšie stretnú pri výmene vodovodných batérií, kde hlavnou úlohou gumového dielu je tesnenie. Okrem tesnenia majú však gumové diely aj úlohu odpruženia strojových častí. K tomu je potrebné vyrábať gumové diely vo vysokej kvalite za pomoci moderných technológií. Výroba gumových dielov prebieha vo vyhrievaných formách stlačených hydraulickými lismi, čo umožňuje vyrábať gumové diely rôznych tvarov.

Využitie gumových dielov

S využitím gumových dielov sa vyrába množstvo výrobkov v každej jednej oblasti priemyslu. Sú rovnako použité pri výrobe strojov, ocele, stavebného materiálu, elektronických súčiastok, textilu či sklárskych výrobkov. Široké spektrum využitia v mnohých oblastiach si vyžaduje kvalitu, ktorú je možné overiť certifikáciou ako najzákladnejším dokumentom potvrdzujúcim, že gumové diely sú použiteľné v každej oblasti. Gumové diely majú rôzne tvary aj váhové kategórie, takže ich využitie je naozaj nekonečné. Bez gumových dielov sa nezaobíde rozvod elektriny ani odpadový, chemický, banícky, potravinársky či drevársky priemysel. Pri použití gumených dielov a ostatných gumo-kovových dielov používaných aj v tých najnáročnejších oblastiach priemyslu je certifikácia a technologický postup zárukou kvality.

Ukážky výrobkov