Certifikované výrobky


Vyrábame certifikované gumo-kovové diely pre stavebný priemysel. Ide o elastomérové ložiská, ktoré sú určené na uloženie nosných konštrukcií mostov a stavebných objektov.


 • Elastomérové ložiská vyhovujú požiadavkám normy STN EN 1337-3 Ložiská v stavebníctve. Časť 3: Elastomérové ložiská
 • Rozmery a tolerancie sú v súlade s normou STN EN 22768-1 Všeobecné tolerancie. Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových rozmerov a s normou STN EN 22768-2 Všeobecné tolerancie. 2. časť: Nepredpísané geometrické tolerancie.
Certifikát ISO 9001:2015

Typy elastomérových ložísk podľa funkcie

 • Všesmerné
 • Jednosmerné
 • -- Priečne pevné
 • -- Pozdĺžne pevné
 • Pevné

V prípade ak projektová dokumentácia stavby predpíše iný druh ložísk, dodávame v spolupráci s externými výrobcami aj tieto ložiská. Sú to:

 • Hrncové ložiská
 • Kalotové ložiská
 • Oceľové vahadlové a valcové ložiská
 • Cylindrické a vedené ložiská


Ukážky výrobkov