Polyuretánové diely

Polyuretánové diely


Polyuretánové diely podobne ako gumové diely pracujú v rôznych pozíciách so špecifickými požiadavkami na ich použitie. Polyuretánové diely nahrádzajú gumové diely predovšetkým s požiadavkami na nosnosť, dynamické vlastnosti a opotrebovanie. Výrobu polyuretánových dielov aplikujeme liatím roztaveného polyuretánového kaučuku do foriem. Vulkanizáciu polyuretánu zabezpečuje čas a teplota vo vulkanizačnej peci.


Polyuretánové diely - naše výrobné možnosti

 • do rozmeru 1000x1000x1000 mm
 • do hmotnosti diela 50 kg
 • tvrdosť 25 – 98 ShA


Priemyselné použitie polyuretánových dielov

 • Strojársky priemysel – výroba strojov
 • Oceliarsky priemysel – výroba ocele a iných kovov
 • Papierensky priemysel – výroba papiera a papierenských výrobkov
 • Drevársky priemysel – spracovanie dreva a výrobkov z dreva
 • Textilný priemysel – výroba textilu a textilných výrobkov
 • Ťažobný a banícky priemysel – spracovanie nerastných surovín
 • Sklársky priemysel – výroba skla a sklárskych výrobkov

 • Elektrotechnický priemysel – výroba elektriny a elektronických súčiastok
 • Potravinársky priemysel – spracovanie potravín
 • Chemický priemysel – spracovanie ropy, gumy a plastov
 • Odpadový priemysel – čističky vody, separácia odpadu
 • Stavebný priemysel – výroba a spracovanie stavebného materiálu a výrobkov


Ukážky výrobkov