Polyuretánové diely


Polyuretánové diely podobne ako gumové diely pracujú v rôznych pozíciách so špecifickými požiadavkami na ich použitie. Polyuretánové diely nahrádzajú gumové diely predovšetkým s požiadavkami na nosnosť, dynamické vlastnosti a opotrebovanie. Výrobu polyuretánových dielov aplikujeme liatím roztaveného polyuretánového kaučuku do foriem. Vulkanizáciu polyuretánu zabezpečuje čas a teplota vo vulkanizačnej peci.


Polyuretánové diely - naše výrobné možnosti

 • do rozmeru 1000x1000x1000 mm
 • do hmotnosti diela 50 kg
 • tvrdosť 25 – 98 ShA


Priemyselné použitie polyuretánových dielov

 • Strojársky priemysel – výroba strojov
 • Oceliarsky priemysel – výroba ocele a iných kovov
 • Papierensky priemysel – výroba papiera a papierenských výrobkov
 • Drevársky priemysel – spracovanie dreva a výrobkov z dreva
 • Textilný priemysel – výroba textilu a textilných výrobkov
 • Ťažobný a banícky priemysel – spracovanie nerastných surovín
 • Sklársky priemysel – výroba skla a sklárskych výrobkov

 • Elektrotechnický priemysel – výroba elektriny a elektronických súčiastok
 • Potravinársky priemysel – spracovanie potravín
 • Chemický priemysel – spracovanie ropy, gumy a plastov
 • Odpadový priemysel – čističky vody, separácia odpadu
 • Stavebný priemysel – výroba a spracovanie stavebného materiálu a výrobkov


Polyuretánové diely predstavujú budúcnosť priemyslu

Aktuálne sú polyuretánové diely považované za budúcnosť strojárstva, stavebníctva, hutníctva a ostatných priemyselných odvetví. Prečo? Vyznačujú sa mimoriadnou odolnosťou voči opotrebovaniu, trvácnosťou aj pružnosťou. Zároveň spĺňajú požiadavky na nosnosť, odolnosť, izoláciu i dlhú životnosť.

Polyuretánové diely a ich všestranná využiteľnosť

Polyuretánové diely vyrábame formou liatia roztaveného polyuretánového kaučuku do foriem. Jeho vulkanizáciu zabezpečí potrebný čas a primeraná teplota vo vulkanizačnej peci. Dnes polyuretánové diely efektívne nahrádzajú gumové diely, a to najmä čo sa týka požiadaviek na opotrebovanie a dynamické vlastnosti. V Lusik Trade sme schopní vyrobiť polyuretánové diely do rozmerov 1000x1000x1000 mm, s maximálnou hmotnosťou do 50 kg a tvrdosťou 25 – 98 ShA, ktoré si uchovávajú stálosť svojich vlastností. Sú prirodzenou súčasťou počas výroby strojov, ocele, kovov, papierenských výrobkov, skla, textilu, elektronických súčiastok, ako aj pri spracovaní výrobkov z dreva, stavebného materiálu, ropy, gumy, plastov, potravín aj nerastných surovín.

Polyuretánové diely a ich miesto v priemysle

Je zrejmé, že dnes sú polyuretánové diely neodmysliteľnou súčasťou vo viacerých priemyselných oblastiach. Majú nezastupiteľné miesto v materiálovom inžinierstve a ako už bolo spomenuté, zahŕňajú široké spektrum využitia. Nájdete ich v mnohých výrobkoch rozmanitých veľkostí – od maličkých po mohutné objekty, od mobilov po veľké výrobné stroje. Je možné prispôsobiť ich podľa špecifických požiadaviek na plánované použitie. Naše výrobné kapacity zahŕňajú aj diely s polyuretánovým povlakom a polyuretánové valce a kolesá (s rôznymi druhmi záťaží a požiadavkami na presnosť), ako aj pogumované diely a prvotriedne gumové diely. Garantujeme certifikovanú kvalitu, na ktorú sa môžete stopercentne spoľahnúť.

Ukážky výrobkov