Aktuality

21. mája 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.

Obstarávateľ: LUSIK TRADE, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie: Stroj na opracovanie pogumovaných valcov a Stroj na odlievanie polyuretánov spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o.. Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na […]