Diely s polyuretánovým povlakom


Diely s polyuretánovým povlakom podobne ako valce pracujú v rôznych pozíciách so špecifickými požiadavkami na ich použitie. Vyžadujú dôsledný výber materiálov pre konkrétnu aplikáciu ako aj konštrukciu nástroja (formy).


Naše výrobné možnosti dielov s polyuretánovým povlakom

  • do rozmeru 1000x1000x2500 mm
  • do hmotnosti diela 500 kg
  • do hmotnosti polyuretánového povlaku 80 kg
  • tvrdosť 25 – 98 ShA


Nanášanie polyuretánového povlaku

Polyuretánový materiál je v praxi veľmi obľúbený. Výrobky z polyuretánového elastoméru nahrádzajú gumu v mnohých aplikáciách. Je možné získať širokú škálu vlastností a formulácií zmenou surovín v polyuretánových materiáloch. Polyuretánové elastoméry sa odlišujú od ostatných elastomérov (ako je kaučuk a silikón) širokým rozmedzím tvrdosti, vysokou abráziou a odolnosťou na nosnosť.

Nanášanie polyuretánového povlaku aplikujeme liatím roztaveného polyuretánového kaučuku do foriem. Spojenie polyuretánu s podkladom zabezpečuje chemicky upravený povrch dielu a teplota vo vulkanizačnej peci.


Ukážky výrobkov