Záznam z vyhodnotenia ponúk: Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s projektom:
„Súťaž – Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.“

Obstarávateľ:
LUSIK TRADE, s.r.o.

Viac informácií v prílohe:

Záznam z vyhodnotenia ponúk [formát PDF]