parallax background

Certifikácia

Od roku 2003 máme certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 a v súčasnosti podľa ISO 9001:2015. Riadenie kvality sa zameriava na čo najdôkladnejšie plnenie požiadaviek zákazníkov a plnenie firemných cieľov.


ISO 9001:2015 Politika Kvality

Spoznajte našu výrobu


Referencie

Zavolajte nám +421 915 059 614